top of page

Meer en meer worden zowel u als ik geconfronteerd met allerhande attesten die moeten ingevuld worden. Attesten en formulieren vul ik graag in uw aanwezigheid in tijdens een consultatie nadat u hiervoor een afspraak maakte.

ATTESTEN EN FORMULIEREN LATEN INVULLEN

Ik mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het mij daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het klaarleggen van voorschrijften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie. 

attesten

Ook hier is het heus niet mijn bedoeling om u telkens een ereloon aan te rekenen. Deze manier van werken is gewoon veel makkelijker voor ons beide. De ervaring leert immers dat ik vaak informatie van u nodig heb en dat het toch meestal meer tijd vergt dan u in eerste instantie dacht. Bovendien heb ik vaak uw identiteitskaart nodig om attesten door te sturen naar de juiste instanties.

bottom of page