Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. 

U komt bij mijn secretaresse terecht die u zal vragen waarover het gaat. Ze doet dit niet uit nieuwsgierigheid, maar om een idee te hebben over de ernst en de dringendheid van de oproep. Dringende oproepen worden eerst behandeld. Wees gerust dat ook zij gebonden is aan het beroepsgeheim.

TELEFONISCH EEN HUISBEZOEK AANVRAGEN: 055 / 30.22.66

Probeer in de mate van het mogelijke steeds zelf naar de consultatie te komen. De praktijkruimte bij mij thuis is optimaal ingericht en ik heb er al het nodige materiaal bij de hand om u zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen. Bovendien wordt u er sneller en efficiënter geholpen.
Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken), kan u vanzelfsprekend steeds een huisbezoek aanvragen.

Probeer ook het huisbezoek aan te vragen voor 10 uur 's morgens. Zo kan ik het bezoek inplannen in mijn schema en kan ik dezelfde dag nog op huisbezoek komen. Indien u het huisbezoek  later dan 10 uur aanvraagt, kan het gebeuren dat u tot de volgende dag moet wachten.

Het spreekt vanzelf dat spoedgevallen met de gepaste urgentie worden behandeld.

huisbezoek