top of page
afwezig

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN OUDENAARDE

's Avonds na 19 u, 's nachts en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds beroep doen op de huisarts van wacht. 

Er is 1 centraal oproepnummer voor gans Vlaanderen waarop u de huisarts van wacht steeds kan bereiken, nl 1733.

Tijdens het weekend kan u ook, na telefonische afspraak op 1733, terecht bij de huisartsenwachtpost naar de spoedopname van AZ Oudenaarde. Meer info omtrent deze wachtpost vindt u via deze link: klik hier

Programmeer alvast het nummer 1733 uw telefoontoestel, zodat u bij een urgentie geen kostbare tijd verliest. 

Bij een levensbedreigende situatie of bij een situatie waarbij u zeker bent dat specialistische hulp of een ziekenhuisopname nodig zal zijn, belt u best naar het nummer 100 of 112. 

ANDERE WACHTDIENSTEN VLAANDEREN

Wachtdiensten apotheken: klik hier

Wachtdiensten tandartsen: klik hier

JAARLIJKSE VAKANTIE EN VERLOFDAGEN

De dokter is afwezig van woensdag 19 juni 2027 tot en met vrijdag 21 juni 2024.

bottom of page